نقل و انتقال سهام ، فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص ، انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام
نقل و انتقال سهام

 

نقل و انتقال سهام

 

طبق آنچه در اساسنامه  شرکت های سهامی مشخص می شود، سهام آن شرکت می تواند قابل انتقال یا غیرقابل انتقال باشد. همچنین امکان صدور سهام با نام و بی نام نیز وجود دارد. برای نقل و انتقال سهام شرکت باید مراحل مختلفی طی شود که در این مطلب در مورد آن توضیح خواهیم داد.

صورت جلسه نقل و انتقال سهام

 

در پایان مجمع عمومی فوق العاده که برای نقل و انتقال سهام تشکیل شده است صورتجلسه نقل و انتقال سهام تنظیم می شود و به امضای سهامداران قبلی و جدید و مدیران شرکت می رسد.

 

فرم نقل و انتقال سهام

 

فرم نقل و انتقال سهام برای زمان هایی که سهامداران قصد انتقال سهام خود را به دیگران دارند تنظیم شده است. این فرم در هنگام مراجعه به سازمان امور مالیاتی به متقاضیان تحویل می گردد تا آن را تکمیل و امضا نمایند.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

اگر برای نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص شرایط ویژه ای در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، در هنگام واگذاری سهام به افراد جدید باید این شرایط رعایت گردد. اگر نقل و انتقال سهام به هر شکل دیگر انجام شود تخلف محسوب می گردد و غیر قانونی است.

 

فرم درخواست نقل و انتقال سهام

 

سازمان امور مالیاتی کشور برای نقل و انتقال سهام، طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، مبلغی را دریافت می کند. این مبلغ باید به حساب این سازمان واریز گردد. اما قبل از پرداخت مالیات باید فرم درخواست نقل و انتقال سهام تکمیل و امضا شود.

 

فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

سازمان امور مالیاتی، فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص را در اختیار افرادی که قصد واگذاری سهام خود را دارند قرار می دهد. پس برگزاری مجمع مربوط به نقل و انتقال سهام باید صورتجلسه آن را به اداره دارایی که در آن پرونده مالیاتی دارید تحویل دهید و فرم مذکور را دریافت نمایید.

 

نحوه انتقال سهام در شرکت تعاونی

 

به افراد خارج از تعاونی نمی توان سهام تعاونی را انتقال داد. نحوه انتقال سهام در شرکت تعاونی به این صورت است که فرد انتقال گیرنده باید عضو تعاونی باشد.

 

نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت های مسئولیت محدود هنگامی که یکی از شرکا قصد خروج از شرکت را دارد، سهم الشرکه خود را انتقال می دهد و به دلیل اینکه در این نوع شرکت، سهامی تقسیم نشده، نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

مطابق با آنچه معمولا در شرکت های سهامی خاص اتفاق می افتد و در اساسنامه آن ها وجود دارد، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

 

صورت جلسه انتقال سهام

 

نمونه صورت جلسه انتقال سهام در وبسایت ثبت شرکت ها قرار دارد. می توانید برای آشنایی با چگونگی تنظیم این صورتجلسه به سایت مذکور مراجعه نمایید.

 

انتقال سهام شرکت سهامی خاص
انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

سهامدارانی که قصد خروج از شرکت و واگذاری سهام خود را دارند باید اقدامات قانونی مربوط به انتقال شرکت سهامی خاص را انجام دهند. پس از انجام این اقدامات، سهام به فرد یا افراد جدید انتقال می باید.

 

دفتر نقل و انتقال سهام

 

داشتن دفتر نقل و انتقال سهام برای شرکت های سهامی الزامی است و هنگامی که سهامی از شرکت به شخص دیگر منتقل می شود باید در این دفتر ثبت گردد و توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده امضا شود.

 

صورت جلسه انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

ارائه یک نسخه از صورت جلسه انتقال سهام شرکت سهامی خاص به اداره دارایی الزامی است. اداره دارایی این صورتجلسه را وارد پرونده مالیاتی شما می کند و اطلاعات شرکت تان را بروزرسانی می نماید.

 

نحوه انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

نحوه انتقال سهام در شرکت سهامی خاص به این صورت است که سهامدارانی که قصد انتقال سهام خود را دارند باید درخواست خود را همراه با مشخصات هویتی خریدار و میزان سهام به هیئت مدیره شرکت ارائه دهند. هیئت مدیره این درخواست را بررسی کرده و در صورتی که اختیار تصمیم گیری در این زمینه را داشته باشد با آن موافقت می نماید.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام به صورت تام الاختیار از جانب سهامداران انجام می گیرد و نیازی به تشکیل مجمع و تصویب هیئت مدیره ندارد.

 

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص
نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

در سایت sherkat.ssaa.ir که توسط اداره ثبت شرکت ها راه اندازی شده است، نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص قرار دارد.

 

میزان مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص

 

میزان مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به میزان چهار درصد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده است که باید به حساب این سازمان واریز گردد.

 

مراحل انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

ارائه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به اداره ثبت یا دفاتر رسمی، یکی از مراحل انتقال سهام شرکت سهامی خاص است.

 

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام

 

با توجه به اساسنامه، انتقال سهام در شرکت سهامی خاص می تواند در مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیئت مدیره انجام شود. در سایت sherkat.ssaa.ir هر دو نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در دسترس شما قرار دارد.

 

مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

۴ درصد ارزش اسمی هر سهم، میزان مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص تعیین شده است.

 

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

در اساسنامه، قوانین مربوط به نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص مشخص می گردد. تنها در صورتی می توان نقل و انتقال را به صورت نامحدود و آزادانه انجام داد که شرایط خاصی برای آن در اساسنامه ذکر نشده باشد.

 

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص را دریافت می کند.

 

صورت جلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

تنظیم صورت جلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص در پایان مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسه هیئت مدیره ای که برای این منظور تشکیل شده الزامی است.

 

نحوه انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

 

نحوه انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود به صورت انتقال سهم الشرکه می باشد.

 

نحوه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

برای دریافت اطلاعات ضروری در مورد نحوه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص می توانید با افراد یا موسساتی که زمینه ثبت شرکت فعالیت دارند مشورت نمایید.

 

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص
انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

معمولا انتقال سهام در شرکت سهامی خاص با موافقت مدیران شرکت و تشکیل مجمع عمومی در حضور صاحبان سهام انجام می پذیرد و در صورتی که در اساسنامه شرط خاصی نباشد محدودیت قانونی ندارد.

 

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص

 

در صورتی که مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص پرداخت نشود، انتقال سهام قانونی نخواهد بود.

 

صورت جلسه نقل و انتقال سهام شرکت تعاونی

 

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت تعاونی در سایت ثبت شرکت ها قرار داده شده است.

 

فرم انتقال سهام

 

پس از تکمیل فرم انتقال سهام، آن را به ممیز مالیاتی خود تحویل داده تا فیش مربوط به مالیات نقل و انتقال سهام برای شما صادر گردد.

 

مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص، به میزان ۴ درصد تعیین شده است.

 

نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص

 

شرایط مربوط به نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص در اساسنامه شرکت مشخص می گردد.

 

5/5 - (5 امتیاز)

مطلب پیشنهادی

انحلال شرکت

انحلال شرکت ، انحلال شرکت با مسئولیت محدود ، منحل کردن شرکت ، انحلال شرکت سهامی خاص

    انحلال شرکت     به برچیده شدن، اربین رفتن و تعطیل شدن یک …

مشاوره رایگان