صلاحیت ایمنی HSE ، صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

صلاحیت ایمنی HSE
صلاحیت ایمنی HSE

 

صلاحیت ایمنی HSE

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایمنی پیمانکاران نوعی گواهینامه صادر می‌کند که به گواهینامه صلاحیت ایمنی مشهور است. گواهینامه صادر شده شباهت زیادی به استاندارد بین‌المللی ایمنی، سلامت و محیط کار دارد که به طور مخفف با  HSE نشان داده می شود.

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

فرم‌های مشخصی در سامانه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وجود دارد که باید توسط یک نفر نماینده شرکت متقاضی گواهینامه صلاحیت ایمنی تکمیل گردد. این نماینده باید پس از تکمیل فرم‌ها به همراه فیش واریزی و دیگر مدارک خواسته شده به کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مراجعه نماید.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

 

دوره های آموزشی برای اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری برگزار می‌شود و شرکت های پیمانکاری که کارکنان و اعضای آن‌ها فاقد این گواهینامه هستند باید در این دوره ها شرکت نمایند.

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

پیمانکارانی که فاقد رتبه پیمانکاری یا مجوز کار هستند نمی‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی اقدام کنند. از موارد ضروری برای تشکیل پرونده گواهینامه صلاحیت ایمنی داشتن مجوز کار یا رتبه پیمانکاری است.

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران
صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

اصول ایمنی پس از مسائل فنی یکی از مهمترین موضوعات در هر پروژه است. رعایت این اصول بر عهده عوامل اجرایی می‌باشد به همین خاطر شرکت های پیمانکاری برای اینکه امکان حضور در مناقصات را داشته باشند و بتوانند با شرکت ها و مؤسسات دولتی قرارداد ببندد نیاز به گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارند.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

تشکیل پرونده گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بنا به تفاهمی که بین کانون سراسری مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور و اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته، در کانون صورت می پذیرد.

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز به تشکیل پرونده است. برای تشکیل پرونده ابتدا باید در سایت ایساپ یا همان تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی ثبت نام نمایید. سپس ثبت نام دیگری در سایت اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران انجام دهید و مدارک مورد نیاز را به انجمن مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تحویل دهید. پس از این مرحله پرونده شما به اداره کار استان ارسال شده و یک وقت بازرسی از محل پیمان تعیین می گردد. در صورتی که بازرس تأیید کند گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شما صادر می شود.

سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است. اگر می‌خواهید گواهینامه صلاحیت ایمنی را اخذ نمایید برای تشکیل پرونده و تکمیل فرم‌های مورد نیاز به این سامانه مراجعه نمایید.

 

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

وظیفه بررسی و تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

پس از ورود به سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران با دو درگاه مواجه خواهید شد که یکی از آن‌ها مرتبط به کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی کار و دیگری مربوط به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران است.

ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

 

هنگامی می‌توان ثبت نام تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی را انجام داد که مسئول ایمنی شرکت حداقل دارای مدرک کاردانی ایمنی و بهداشت و رشته‌های مرتبط با آن باشد. در صورتی که مسئول ایمنی مدرکی غیر از ایمنی و بهداشت داشته باشد باید در دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار و آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شرکت نماید.

سامانه صلاحیت ایمنی

 

پس از اینکه در سامانه صلاحیت ایمنی ثبت نام کردید، باید منتظر جواب استعلام و تأیید ثبت نام از سوی کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان بمانید و سپس پرونده فیزیکی تشکیل دهید.

 

تایید صلاحیت ایمنی
تایید صلاحیت ایمنی

 

تایید صلاحیت ایمنی

 

گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی اهدافی را دنبال می کند. دستورالعمل ها و مقررات ایمنی که نیازمند توجه حداکثری است. رعایت الزاماتی که باید به وسیله پیمانکار در محل کار رعایت گردد. محیط کار باید ایمنی سازی شده تا منجر به کاهش حوادث شود. فاکتورهای خطرساز باید شناسایی و حذف گردد و یک استراتژی مدیریت پیشگیرانه ایمنی برنامه‌ریزی شود.

تعیین صلاحیت ایمنی

 

با مراجعه به سایت  www.svcc.mcls.gov.ir می‌توانید فرم‌های مربوط به صدور و تمدید تعیین صلاحیت ایمنی را دریافت نموده و نسبت به تکمیل و ارسال آن‌ها اقدام نمایید.

صلاحیت ایمنی مسئولین ایمنی

 

بازدید و بازرسی از پروژه، برنامه‌ریزی و آماده سازی چک لیست های ایمنی، آماده سازی تجهیزات ایمنی پروژه و ارائه گزارش نواقص ایمنی کارگاه، همگی از وظایف مسئول ایمنی پروژه است. اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی مسئولین ایمنی از طریق سامانه ای که برای این امر راه اندازی شده امکان‌پذیر می باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

شرکت هایی که فاقد گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند مجاز به اجرای پروژه های دولتی نمی باشند و طبق آیین نامه‌های حفاظت فنی بهداشت کار از فعالیت آن‌ها جلوگیری می گردد و با مدیران و مسئولین آن شرکت برخوردار قانونی خواهد شد.

 

گواهی صلاحیت ایمنی
گواهی صلاحیت ایمنی

 

گواهی صلاحیت ایمنی

 

برای دریافت گواهی صلاحیت ایمنی، شرکت باید دارای رتبه سازمان برنامه باشد یا مجوز بهره برداری از وزرات صمت و یا صلاحیت اداره کار داشته باشد.

آدرس صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

اگر به دنبال آدرس صلاحیت ایمنی پیمانکاران در شهر خود می گردید فهرستی از آن‌ها در سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی موجود می باشد.

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

شخصی که به عنوان نماینده قانونی شرکت برای پیگیری امور مربوط به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران انتخاب می‌شود باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و همچنین فیش واریزی مربوطه به همراه فرم‌های تکمیل شده به کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی مراجعه نموده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید.

صلاحیت ایمنی اداره کار

 

علاوه بر رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، گواهینامه ای با عنوان گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار برای شرکت ها صادر می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت صدور این گواهینامه را برعهده دارد.

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید در زمان مشخصی انجام شود. لازم است تا دو ماه پیش از پایان اعتبار گواهی نامه درخواست تمدید را از طریق سامانه مربوطه ارسال نمایید.

 

سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی
سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی

 

سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی

 

لازم است تا مسئول فنی پروژه از طریق سامانه تأیید صلاحیت مسئول فنی برای اخذ گواهینامه مربوطه اقدام نماید. اما پیش نیاز دریافت این گواهینامه داشتن سابقه کار و پرداخت حق بیمه در رشته مورد تقاضا است.

سامانه اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

پس از ثبت نام در سامانه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید یک نفر نماینده از شرکت متقاضی برای تشکیل پرونده فیزیکی انتخاب شود و پیگیر امور مربوط به اخذ گواهینامه باشد. توجه کنید که کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار، وظیفه تشکیل پرونده فیزیکی را بر عهده دارد.

سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

ثبت نام گواهینامه صلاحیت ایمنی از طریق سایت www.svcc.mcls.gov.ir امکان‌پذیر است. این سایت همان سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشد. همچنین مسئولیت تشکیل پرونده فیزیکی به عهده کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان است که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کند.

سامانه اخذ صلاحیت ایمنی

 

کلیه شرکت های پیمانکاری اعم از تعاونی ها، شرکت های خدماتی و تاسیساتی و … برای اینکه بتوانند با سازمان ها و ارگان های دولتی قرارداد ببندند باید دارای گواهی تأیید صلاحیت ایمنی باشند. برای این کار، شرکت های پیمانکاری باید به سامانه اخذ صلاحیت ایمنی مراجعه کنند.

سامانه تایید صلاحیت ایمنی

 

سامانه تأیید صلاحیت ایمنی در راستای اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه‌های مربوط به ایمنی امور پیمانکاران راه اندازی شده است تا متقاضیان بتوانند از طریق این سامانه اقدام به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی نمایند.

سامانه ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

 

سامانه ثبت نام تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی، سایتی برای دریافت گواهینامه ایمنی افرادی است که مسئولیت اجرا و نظارت ایمنی را در پروژه ها بر عهده دارند.

 

5/5 - (2 امتیاز)

مطلب پیشنهادی

انحلال شرکت

انحلال شرکت ، انحلال شرکت با مسئولیت محدود ، منحل کردن شرکت ، انحلال شرکت سهامی خاص

    انحلال شرکت     به برچیده شدن، اربین رفتن و تعطیل شدن یک …

مشاوره رایگان