ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت با مسئولیت محدود ، انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

اگر قصد ثبت شرکت مسئولیت محدود را دارید باید ابتدا با این نوع شرکت آشنا شوید. شرکت مسئولیت محدود طبق قانون تجارت به شرکتی گفته می شود که توسط دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تاسیس شده باشد. بر خلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت مسئولیت محدود، سهام بین سرمایه گذاران شرکت تقسیم نمی شود.

در شرکت با مسئولیت محدود به جای سهام، سهم الشرکه وجود دارد و برای انتقال آن به دیگری باید از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام شود. همچنین نقل و انتقال سهم الشرکه باید در سایت ثبت شرکت ها ثبت گردد.

 

مسئولیت محدود

 

برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود، میزان حداقل سرمایه مشخص نشده است و نیازی به ارائه تاییدیه بانک به اداره ثبت شرکت ها نیست. بلکه اقرار میزان سرمایه شرکت توسط موسسین در شرکتنامه مبنی بر پرداخت آن به هیئت مدیره یا صندوق شرکت کفایت می کند.

 

تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

 

مدیران شرکت مسئولیت محدود طبق آنچه در اساسنامه یا شرکت نامه مشخص شده است انتخاب می شوند در حالی که در شرکت سهامی خاص، اعضای هیئت مدیره حتما باید جزو سهامداران شرکت باشند. پس می توان نتیجه گرفت که برای انتخاب مدیران شرکت مسئولیت محدود می شود گزینه های خارج از شرکا را نیز در نظر گرفت و این یک تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود است.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت به ترتیب زیر می باشد:

 

  • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده شرکا
  • دو نسخه فرم تقاضانامه که تمامی شرکا آن را امضا کرده باشند
  • ارائه گواهی عدم سو پیشینه کلیه شرکا
  • کپی اقرارنامه که توسط همه شرکا امضا شده باشد
  • دو نسخه اساسنامه که توسط شرکا امضا شده باشد

 

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 

میزان سرمایه در شرکت مسئولیت محدود در اساسنامه مشخص می شود و لزومی به واریز آن به حساب بانکی شرکت نیست در صورتی که در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵ درصد از سرمایه باید به حساب بانکی شرکت واریز گردد و این یک تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص است

 

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت با مسئولیت محدود

 

انتخاب موضوع شرکت با عنوان تجاری برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود الزامی است. می توان گفت شرکت مسئولیت محدود یک نوع شرکت تجاری است که از متداول ترین شرکت ها در ایران می باشد. معمولا اعضای یک خانواده که می خواهند یک تجارت قانونی راه اندازی کنند اقدام به تاسیس یک شرکت مسئولیت محدود می نمایند.

 

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

 

اگر به فکر تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص را دارید باید بدانید طبق قوانین کشور این اقدام مجاز نیست.

 

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه

 

اگر می خواهید بدانید شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه باید گفت به شرکتی که معمولا بین دو یا چند نفر با قصد انجام فعالیت های تجاری تشکیل می شود شرکت مسئولیت محدود می گویند. در این نوع شرکت هر کس به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت می کند مسئولیت دارد و چیزی به نام سهام وجود ندارد.

 

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

میزان هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود مبلغ کمی است. این مبلغ برای ثبت انحلال شرکت و هزینه آگهی آن که در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود باید پرداخت گردد.

 

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

برای اطلاع از هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است به موسساتی که در زمینه ثبت شرکت ها فعالیت دارند مراجعه نمایید.

 

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

 

در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص وجود دارد باید بگوییم چنین اقدامی مجاز نمی باشد.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

شرایط خاصی منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود می شود:

  • اگر شرکایی که بیش از نیمی از سرمایه شرکت را دارند خواهان انحلال شرکت باشند
  • در صورتی که یکی از شرکا فوت کند
  • اگر شرکت ورشکست شود و بیش از نصف سرمایه خود را از دست بدهد
  • در صورتی که یکی از شرایط ذکر شده در موارد ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت اتفاق بیفتد

 

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت و امضای آن توسط کلیه شرکا در مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود الزامی است.

 

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص

 

هر عضو به اندازه ای که در شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری کرده مسئولیت دارد و پس مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص به اندازه سهام آن هاست.

 

شرکت محدود

 

اگر در جایی عبارت شرکت محدود را شنیدید بدانید منظور از آن همان شرکت با مسئولیت محدود است.

 

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

 

برای ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود باید به سایت ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

 

تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

 

یک تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص این است که در شرکت با مسئولیت محدود الزامی برای انتخاب روزنامه کثیر الانتشار نمی باشد در حالی که برای شرکت سهامی خاص حتما باید یک روزنامه کثیر الانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردد.

 

معایب شرکت با مسئولیت محدود
معایب شرکت با مسئولیت محدود

 

معایب شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه بر خلاف شرکت سهامی خاص، به سادگی قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارد و این یکی از معایب شرکت با مسئولیت محدود است.

 

مسئولیت سهامداران شرکت سهامی خاص

 

مسئولیت سهامداران شرکت سهامی خاص در قبال تعهدات و بدهی های شرکت به میزان سهامی است که دارند.

 

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

 

اگر شرکت مسئولیت محدود دچار تغییرات اساسی شود یعنی هیئت مدیره آن تغییر کند یا اساسنامه آن اصلاح شود نیاز است تا ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام پذیرد. برای این کار لازم است تا به سامانه مربوط به ثبت تغییرات شرکت مراجعه نمایید.

 

تفاوت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

 

یک تفاوت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود این است که مدیران شرکت مسئولیت محدود می توانند به صورت مادام العمر انتخاب شوند در حالی که در شرکت سهامی خاص دوره انتخاب هیئت مدیره هر دو سال یک بار می باشد.

 

شرکت با مسئولیت نامحدود

 

شرکت با مسئولیت محدود را می توان تنها با دو عضو تشکیل داد در حالی که برای تشکیل شرکت سهامی خاص سه نفر نیاز است.

 

با مسئولیت محدود

 

اگر شرکت با مسئولیت محدود توسط دو نفر تشکیل شود، یک نفر به عنوان رئیس هیئت مدیره و دیگری به عنوان مدیر عامل انتخاب می گردند.

 

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکا موظف هستند تا اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را در هنگام تاسیس شرکت آماده کنند. اساسنامه آماده شده باید توسط تمام شرکا امضا شود و برای تایید به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

 

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

با مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می توانید از مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود آگاهی پیدا کنید.

 

انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود

 

پس از انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود باید آن را برای تایید به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.

 

مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی خاص

 

طبق قانون، مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی خاص بستگی به مقدار سهام آن ها دارد.

 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

 

برای تعریف شرکت با مسئولیت محدود می توان گفت این نوع شرکت یک شرکت تجاری است که می توان آن را با دو عضو نیز تشکیل داد.

 

تفاوت شرکت مسئولیت محدود با سهامی خاص

 

تفاوت شرکت مسئولیت محدود با سهامی خاص در این است که حق رای در مسئولیت محدود بستگی به میزان سهم الشرکه در شرکت دارد در صورتی که در شرکت سهامی خاص این گونه نیست.

 

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود

 

افراد و موسساتی که در زمینه ثبت شرکت فعالیت دارند می توانند اطلاعات لازم در مورد مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود را در اختیار شما قرار دهند.

 

5/5 - (1 امتیاز)

مطلب پیشنهادی

نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام ، فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص ، انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

  نقل و انتقال سهام   طبق آنچه در اساسنامه  شرکت های سهامی مشخص می …

مشاوره رایگان