انحلال شرکت ، انحلال شرکت با مسئولیت محدود ، منحل کردن شرکت ، انحلال شرکت سهامی خاص

 

انحلال شرکت
انحلال شرکت

 

انحلال شرکت

 

 

به برچیده شدن، اربین رفتن و تعطیل شدن یک شرکت، انحلال شرکت گفته می شود. منحل شدن شرکت باید توسط شرکا و سهامداران آن به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده شود و طبق قانون تجارت به صورت رسمی ثبت گردد.

مراحل انحلال شرکت سهامی خاص

 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که بیشتر سهامداران در آن حضور داشته باشند در مراحل انحلال شرکت سهامی خاص الزامی است. همچنین صورتجلسه انحلال باید طبق اساسنامه شرکت و رعایت مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.

 

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود پس از تایید مدارکی که برای اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال شده است دریافت می گردد. همزمان با این کار مدیر تصفیه باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند و دفاتر مربوط به انحلال شرکت را امضا نماید.

 

شرایط انحلال شرکت

 

از شرایط انحلال شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • رای قطعی دادگاه مبنی بر انحلال شرکت
  • تحقق نیافتن موضوعی که شرکت برای آن تاسیس شده است
  • رای صاحبان سهام شرکت مبنی بر انحلال شرکت و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده
  • محدودیت زمانی فعالیت شرکت و عدم تمدید آن
  • ورشکستگی شرکت

 

انحلال شرکت تعاونی

 

رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی موجب انحلال شرکت تعاونی می شود. وزارت تعاون پس از چند بار اخطار به شرکت های تعاونی که قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نکنند حکم بر انحلال شرکت می دهد.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

بنا به دلایل خاص یا دلایل عام، انحلال شرکت با مسئولیت محدود اتفاق می افتد. در ادامه شما را با شرایط انحلال شرکت ها آشنا خواهیم نمود.

 

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

حضور کلیه شرکا در جلسه انحلال شرکت یکی از مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود است. اگر همه شرکا در این جلسه حضور نداشته باشند شرکت را نمی توان منحل کرد.

 

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

امضای صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود برای تمامی شرکا الزامی است و باید در جلسه انحلال شرکت حضور داشته باشند. اگر امکان حضور یکی از شرکا در این جلسه وجود نداشته باشد می تواند وکیل قانونی خود را به این جلسه بفرستد.

 

انحلال شرکت مسئولیت محدود

 

مدارکی که برای انحلال شرکت مسئولیت محدود مورد نیاز است شامل تصویر مدارک هویتی مدیر تصفیه، صورتجلسه امضا شده انحلال، آگهی روزنامه رسمی شرکت و آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده است.

 

مراحل انحلال شرکت مسئولیت محدود

 

بخشی از دارایی های شرکت که در هنگام تصفیه به آن نیاز نمی باشد می تواند در بین شرکا تقسیم گردد. طبق ماده ۲۱۱ قانون تجارت، این یکی از مراحل انحلال شرکت مسئولیت محدود است.

فرم انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها می توانید فرم انحلال شرکت با مسئولیت محدود را دریافت کرده و آن را تکمیل نمایید.

 

انحلال شرکت سهامی خاص
انحلال شرکت سهامی خاص

 

انحلال شرکت سهامی خاص

 

ورشکستگی شرکت باعث می شود که انحلال شرکت سهامی خاص نیاز به حکم دادگاه نداشته باشد. طبق قانون در صورتی که شرکت ورشکسته شود و دادگاه ورشکستگی آن را تایید کند به طور خودکار منحل می گردد.

 

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

 

تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص در پایان مجمع عمومی فوق العاده که برای این منظور تشکیل شده، الزامی است. تمامی اعضا شرکت باید در این جلسه شرکت کنند.

 

نحوه انحلال شرکت سهامی خاص

 

انحلال یک شرکت قوانین و مقررات مربوط به خود را دارد. آگاهی از شرایط و نحوه انحلال شرکت سهامی خاص از موارد مهمی است که مدیران شرکت باید از آن اطلاع داشته باشند. همانطور که برای تاسیس و راه اندازی یک شرکت نیازمند مشورت با افراد و موسسات آگاه در این زمینه هستیم برای انحلال شرکت نیز لازم است تا با چنین افراد و موسسات با تجربه ای صحبت کنیم. عدم آگاهی از شرایط انحلال شرکت می تواند موجب بروز مشکلات متعددی برای شما شود.

 

انحلال شرکت سهامی

 

سهامداران و مدیران شرکت بلافاصله پس از انحلال شرکت نمی توانند اموال و دارایی های شرکت را بین خود تقسیم کنند. تقسیم دارایی های شرکت باید پس از تسویه حساب بدهی ها و دریافت مفاصا حساب مالیاتی صورت پذیرد.

 

هزینه انحلال شرکت سهامی خاص

 

هزینه انحلال شرکت سهامی خاص تقریبا برابر با ثبت یک صورتجلسه تغییرات شرکت است و با هزینه انحلال شرکت مسئولیت محدود تفاوتی ندارد.

 

انحلال شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

 

شرایط انحلال شرکت سهامی خاص در قانون تجارت مشخص شده است. مطابق با ماده ۲۰۹ اصلاحی این قانون، مدیران شرکت ۵ روز پس از مجمع عمومی فوق العاده انحلال فرصت دارند تا نسبت به معرفی مدیر تصفیه شرکت به اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند.

 

مراحل انحلال شرکت
مراحل انحلال شرکت

 

مراحل انحلال شرکت

 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یکی از مراحل انحلال شرکت است. در این مجمع برای انحلال شرکت رای گیری می شود.

 

انحلال شرکت تضامنی

 

اگر یکی از شرکای شرکت با دلایل کافی تقاضای انحلال شرکت تضامنی را بدهد، در صورتی که دادگاه دلایل فرد را قابل قبول بداند ممکن است رای بر انحلال شرکت مذکور دهد.

 

نحوه انحلال شرکت اینترنتی

 

برای آگاهی از نحوه انحلال شرکت اینترنتی می توانید با افراد و موسساتی که اطلاعات کافی در این زمینه دارند مشورت نمایید.

 

صورتجلسه انحلال شرکت تعاونی

 

ثبت انحلال شرکت تعاونی پس از برگزاری مجمع و امضای صورتجلسه انحلال شرکت تعاونی ضروری است. همچنین باید اقدامات مربوط به تصفیه شرکت مطابق با قانون تجارت انجام گیرد.

 

اظهارنامه انحلال

 

مدیران شرکت باید پس از انحلال شرکت نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه انحلال اقدام کنند تا با جریمه های مالیاتی مواجه نشوند.

 

درخواست انحلال شرکت
درخواست انحلال شرکت

 

درخواست انحلال شرکت

 

درخواست انحلال شرکت باید در صورتجلسه ای که به امضا شرکا و سهامداران رسیده است منعکس گردد. این صورتجلسه در پایان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم می شود و به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.

 

هزینه انحلال شرکت

 

هزینه انحلال شرکت مبلغ زیادی نیست و بستگی به دارایی ها و وسعت فعالیت های شرکت دارد.

 

اظهارنامه انحلال شرکت

قبل از مجمع عمومی فوق العاده که برای انحلال شرکت تشکیل می شود و شش ماه پس از آن باید نسبت به ارسال اظهارنامه انحلال شرکت برای سازمان امور مالیاتی اقدام نمود.

 

منحل کردن شرکت

برای مشخص شدن بدهی های شرکت و نحوه پرداخت آن ها، هنگام منحل کردن شرکت، تمامی دارایی های آن تعلیق می شود. سهامداران و شرکا می توانند پس از تسویه بدهی ها، آنچه را که باقی می ماند بین خود تقسیم کنند.

 

نحوه انحلال شرکت
نحوه انحلال شرکت

 

نحوه انحلال شرکت

 

نحوه انحلال شرکت به این شکل است که یک نفر در پایان مجمع عمومی فوق العاده به عنوان مدیر تصفیه معرفی می شود. در این هنگام اختیارات و وظایف هیئت مدیره به پایان می رسد و مدیر تصفیه، نماینده شرکت محسوب می گردد.

 

ثبت انحلال شرکت

 

در صورتی که آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی منتشر نشود، روند ثبت انحلال شرکت تکمیل نمی شود.

 

مدارک لازم برای انحلال شرکت

 

مدارک لازم برای انحلال شرکت سهامی به صورت زیر می باشد:

 

  • تصویر مدارک هویتی مدیر تصفیه
  • آگهی دعوت شرکت در جلسه انحلال شرکت که برای سهامداران ارسال شده است
  • صورتجلسه انحلال شرکت که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد
  • آگهی آخرین تغییرات شرکت

 

منحل شدن شرکت

 

پس از منحل شدن شرکت، کلیه پروژه های در دست اجرا باید تکمیل گردد و شرکت به تعهدات خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب پایبند بماند.

 

قانون انحلال شرکت

 

پاسخگویی مدیر تصفیه به مدت ده سال پس از انحلال شرکت و پرداخت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و همین طور تسویه کلیه بدهی ها و طلب ها از وظایف مدیر تصفیه است که طبق قانون انحلال شرکت باید انجام شود.

 

5/5 - (2 امتیاز)

مطلب پیشنهادی

نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام ، فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص ، انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

  نقل و انتقال سهام   طبق آنچه در اساسنامه  شرکت های سهامی مشخص می …

مشاوره رایگان